Skip to main content

Vad kostar det?

Vi vet att många oroar sig för vad det kostar att anlita en advokat eller jurist. Advokatfirman Wilensky följer advokatsamfundets riktlinjer i frågor om debitering av arvode, som skall vara skäligt. Skäligheten i arvodet bestäms utifrån fler faktorer, bl.a. uppdragets art, tidsåtgång, storlek och svårighetsgrad, tidspress och uppnått resultat. När det gäller privatpersoner tillämpar vi många fall den timtaxa som regeringen har fastställt för innevarande år. Många gånger kan man dock få hjälp med att betala sina kostnader, antingen via staten eller hemförsäkringen.

Vid kontakt med Advokatfirman Wilensky kan vi berätta mer och förklara vilka möjligheter det finns för att få rättsskydd från hemförsäkringen eller rättshjälp för just ditt ärende. Det kostar aldrig något att kontakta Advokatfirman Wilensky för en konsultation angående ditt ärende.

Rättsskydd

Om du har hemförsäkring ingår rättsskydd vilket innebär att försäkringsbolaget i många fall ersätter större delen av rättegångskostnaderna. Advokatfirman Wilensky hjälper naturligtvis till med att ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Det finns ibland möjlighet att få rättshjälp vid arbetsrättsliga tvister men krävs bland annat att din inkomst inte överstiger 260 000 kronor per år och att du haft en timmes juridisk rådgivning. Den första rådgivningstimmen måste du alltid bekosta själv. Om du får rättshjälp betalar du cirka 2-40% av de totala advokatkostnaderna beroende på din inkomst. Resterande kostnader täcks av staten upp till 100 timmar arbete. Advokatfirman Wilensky hjälper vid behov till med att ansöka om rättshjälp.

Mer information går att finna här Rättshjälpsmyndigheten

Konsumenttvistnämnden

En klient som är missnöjd med en advokats utförda tjänst kan ha möjlighet att få sin sak prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan klienter och deras ombud som gäller belopp från 1 000 kr till 200 000 kr. Konsumenttvistens beslut är bindande för advokater. 

Mer information hittar du på följande länk: Advokatsamfundet

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se