Skip to main content

Tvistelösning och rättsliga processer

Det är nära nog omöjligt att driva en affärsverksamhet utan att någon gång hamna i tvist. Det kan vara fråga om allt från obetalda fordringar till misslyckade samarbeten och skadeståndskrav. Alla tvister måste lösas på ett så effektivt sätt som möjligt. Det kan även vara viktigt att agera förebyggande för att om möjligt undvika en framtida tvist eller i vart fall vidta rätt åtgärder för att vara förberedd inför till exempel tvist i domstol. I sådana fall kan det vara viktigt att analysera risker och säkra bevisning.

Advokatfirman Wilensky biträder företag, privatpersoner och organisationer i allmän domstol, förvaltningsdomstol och specialdomstol. Advokatfirmans jurister har lång erfarenhet av kommersiella tvister inom många olika verksamhetsområden och vi kan tillhandahålla den kompetens som varje ärende kräver.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se