Skip to main content

ADVOKAT SOCIALRÄTT – ADVOKATBYRÅ WILENSKY

Socialrätt – Advokat Wilensky

Tvångsvård utgör en av de mest ingripande åtgärderna som en stat kan vidta gentemot sina medborgare och får endast tillämpas inom ramen för lagen. Det är en åtgärd som kräver strikt efterlevnad av rättsliga föreskrifter och respekt för individens grundläggande rättigheter.

Advokatfirman Wilensky besitter omfattande expertis när det gäller att arbeta med utsatta personer och försvara deras rättigheter i samband med tvångsvård. Företaget är specialiserat på att bevaka rättigheterna för olika grupper som kan bli föremål för tvångsåtgärder, såsom barn eller ungdomar enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), personer med missbruksproblem enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt personer med psykisk ohälsa enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Dessa lagar är utformade för att skydda både den enskilda individens välbefinnande och samhällets intressen. LVU syftar till att skydda barn och ungdomar från försumlighet eller farliga miljöer genom att tillhandahålla adekvat vård och skydd. LVM ger möjlighet till tvångsvård av personer med missbruksproblem när det bedöms vara nödvändigt för att skydda den enskilde eller samhället från skada. Å andra sidan reglerar LPT och LRV tvångsvård av personer med allvarliga psykiska störningar för att säkerställa deras säkerhet och välbefinnande samt för att skydda allmänheten från eventuella risker.

Advokatfirman Wilensky är engagerad i att försvara klienternas rättigheter och säkerställa att tvångsvård endast tillämpas när det är absolut nödvändigt och förenligt med lagens krav. Genom att erbjuda kvalificerad juridisk representation och rådgivning strävar de efter att säkerställa att klienternas intressen och välbefinnande prioriteras i alla tvångsvårdsprocesser. Deras mål är att se till att tvångsåtgärder genomförs på ett lagligt, etiskt och humant sätt och att klienternas rättigheter respekteras och bevaras i alla skeden av processen.

I ett samhälle där tvångsvård är en nödvändig men känslig åtgärd är det avgörande att det finns kompetenta och engagerade juridiska företrädare som kan säkerställa en rättvis och laglig tillämpning av dessa åtgärder och skydda individens rättigheter och värdighet. Advokatfirman Wilensky är dedikerad till detta uppdrag och arbetar aktivt för att främja rättvisa, lika behandling och respekt för alla klienter som de representerar inom ramen för tvångsvårdslagstiftningen.

Advokat Socialrätt
Advokatbyrå Socialrätt
Jurist Socialrätt

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Göran Olsgatan 1

211 22 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19

252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9

216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se