Skip to main content

SKADESTÅNDSRÄTT – OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT – ADVOKATFIRMAN WILENSKY

Skadeståndsrätt – Försäkringsrätt – Advokatfirman Wilensky

Vid trafikolycka kan Du ha rätt till ersättning genom trafikförsäkringen. Som regel brukar försäkringsbolagen göra ett frivilligt åtagande att stå för klientens ombudskostnader i trafikskadeärenden.

Har Du drabbats av felbehandling inom hälso-, sjuk- eller tandvård (behandlingsskada) kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Om någon annan vållat dig personskada kan du få ersättning genom ansvarsförsäkring som kan finnas hos motparten.

Advokatfirman Wilensky hjälper vidare företag som har lidit skada med att få den ersättning de är berättigade till genom att driva ärendet utom rätta eller i domstol.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se