Skadestånds- och försäkringsrätt

Skadestånds- och försäkringsrätt omfattar många svåra juridiska frågor som i många fall kräver juridisk specialkunskap. Det händer ofta att företag i dessa sammanhang har att göra med försäkringsbolag som i det närmaste har obegränsade resurser att bestrida också rättmätiga ersättningsanspråk. Det är lätt att känna sig i underläge. Har du ett problem inom området kontakta Advokatfirman Wilensky för kostnadsfri rådgivning.

Advokatfirman Wilensky hjälper vidare företag som har lidit skada med att få den ersättning de är berättigade till genom att driva ärendet utom rätta eller i domstol. Vi hjälper, i samband med att ärendet inleds, till med att söka ersättning ur det rättsskydd som ofta ingår i företagsförsäkringar, vilket innebär att kostnaderna för ett juridiskt ombud minskar.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Drottninggatan 11
251 21 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Norra Långgatan 24
216 31 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se

TRELLEBORG

Telefon: 0410-100 03
info@advokatwilensky.se