Skip to main content

RÄTTSOMRÅDE

ARBETSRÄTT

Advokatfirman Wilensky hanterar olika slag av arbetsrättsliga frågor.

ARVSRÄTT

Advokatfirman Wilensky har stor vana att företräda klienter som ombud vid tvister som kan uppkomma både i domstol och utanför domstol, gällande arv, testamente, bodelning och arvskifte. 

BROTTMÅL

  • Offentlig försvarare 
  • Målsägandebiträde 
  • Särskild företrädare för barn

EKO, SKATTE OCH BOKFÖRINGSBROTT

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott utgörs av brott som begås inom ramen för näringsverksamhet.

FAMILJERÄTT

  • Vårdnad, boende och umgänge.
  • Underhållsbidrag.
     

HUS OCH HEM

Advokatfirman Wilensky har stor erfarenhet av bostadsrättsliga frågeställningar.

KONSUMENTRÄTT OCH KÖPRÄTT

Advokatfirman Wilensky har kompetens och erfarenhet inom de skiftande juridiska frågeställningar som kan uppkomma vid köprättsliga transaktioner, oavsett om du är köpare eller säljare.

LSS

Advokatfirman Wilensky har expertis inom området personlig assistans och assistansersättning.

MIGRATIONSRÄTT

Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som offentligt biträde i asylärenden.

PROCESSER OCH SKILJEFÖRFARANDE

Advokatfirman Wilensky biträder företag, privatpersoner och organisationer i allmän domstol, förvaltningsdomstol och specialdomstol.

SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT

Vid trafikolycka kan Du ha rätt till ersättning genom trafikförsäkringen.

SOCIALRÄTT

Tvångsvård utgör en av de mest ingripande åtgärderna som staten kan utöva över sina medborgare.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se