Skip to main content

PRIVAT JURIDIK

Arvsrätt

Advokatfirman Wilensky har stor vana att företräda klienter som ombud vid tvister som kan uppkomma både i domstol och utanför domstol, gällande arv, testamente, bodelning och arvskifte. Det kan gälla klander av testamente, frågan om ett testamente är återkallat eller inte, kränkningar av laglott samt andra typer av tolknings- eller tillämpningsfrågor som är knutna till arvsituationen.

Arbetsrätt

Vi hanterar olika slag av arbetsrättsliga frågor. Allt från upprättande av anställningsavtal, avsked/uppsägning på grund av personliga skäl eller i anledning av arbetsbrist, biträde vid MBL-förhandlingar och arbetsrättsliga tvister.

Bolagsrätt

Advokatfirman biträder med rådgivning till såväl aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor, föreningar som stiftelser. Frågeställningarna kan ibland röra vid närliggande områden som exempelvis ägar- och samarbetsavtal, förvärv, generationsskiften och likvidation.

Bostadsrättsjuridik

Advokatbyrån biträder bostadsrättsföreningar såväl som bostadsrättsföreningars medlemmar i frågor om fastigheten, föreningsrätt samt i ekonomiska frågor kring bostadsrätten. Vi arbetar även med övergripande frågor som föreningsfrågor, stadgefrågor och även frågor kring den löpande driften exempelvis störningar, förverkanden, skador i lägenheter och ansvarsfördelning,  andrahandsupplåtelser, störningar och entreprenadfrågor. 

Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

Om ni som föräldrar inte kan enas om barns vårdnad, boende eller rätt till umgänge kan ni få hjälp av kommunen. Om ni inte kommer överens kan tingsrätten fatta beslut.

Den som står inför en tvist angående vårdnad, boende eller umgänge bör kontakta en erfaren familjerättsjurist som kan lagstiftning och rättspraxis. Advokatfirman Wilenskys erfarna familjerättsjurister tillför förutom kunskap också erfarenhet, engagemang och lugn i svåra situationer. Du behöver aldrig stå ensam om du anlitat en familjerättsjurist från Advokatfirman Wilensky för att hantera ditt ärende.

Kontakta oss så berättar vi mer och går igenom hur vi kan hjälpa just dig i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge.

Bodelning

Att bodela innebär att Du och Din partner delar upp er egendom mellan er. Tingsrätten kan utse en bodelningsförrättare om ni inte kommer överens.  

Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon i paret dör. Ni kan själva bodela.

Om bodelningen ska göras vid en skilsmässa är utgångspunkten vilka egendomar ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad. Gäller det ett samboförhållande är det den dag som samboförhållandet upphörde.

Om ni inte kommer överens kan ni eller någon av er ansöka till tingsrätten om en bodelningsförrättare.

Kontakta Advokatfirman Wilensky i frågor gällande bodelning.

Underhållsbidrag

När ett barn bor hos en av föräldrarna ska den andre föräldern betala för delar av barnets omkostnader. Tingsrätten kan besluta om och hur mycket detta underhållsbidrag ska vara.

Ett underhållsbidrag betalas av en förälder till den andre föräldern varje månad. Underhållsbidrag är vanligast när barnet bor hos en förälder, men kan även vara aktuellt när ett barn bor växelvis hos föräldrarna. Det kan till exempel handla om fall där det är stora skillnader i inkomst mellan föräldrarna.

Kontakta Advokatfirman Wilensky för frågor kring underhållsbidrag.

LSS

Advokatfirman Wilensky har expertis inom området personlig assistans och assistansersättning. Vi har dessutom omfattande framgångsrik processerfarenhet inom assistansområdet.

För att bedriva verksamhet enligt LSS krävs tillstånd och ett omfattande regelverk måste följas. Vi lämnar rådgivning och biträde angående frågor som rör tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans eller annan verksamhet enligt LSS.

Offentlig upphandling

Wilensky & Partners biträder både upphandlande enheter och leverantörer i offentliga upphandlingar. Vårt mål är alltid att hitta de smidigaste och kostnadseffektivaste lösningarna, utan att tumma på kvalitén.

Vi har dessutom erfarenhet av att företräda leverantörer och upphandlande enheter inför domstol i mål om skadestånd och överprövning av upphandling.

Skadestånds- och försäkringsrätt

Advokatfirman Wilensky hjälper vidare företag som har lidit skada med att få den ersättning de är berättigade till genom att driva ärendet utom rätta eller i domstol. Vi hjälper, i samband med att ärendet inleds, till med att söka ersättning ur det rättsskydd som ofta ingår i företagsförsäkringar, vilket innebär att kostnaderna för ett juridiskt ombud minskar.

Processer och skiljeförfarande

Advokatfirman Wilensky biträder företag, privatpersoner och organisationer i allmän domstol, förvaltningsdomstol och specialdomstol. Advokatfirmans jurister har lång erfarenhet av tvister inom många olika verksamhetsområden och vi kan tillhandahålla den kompetens som varje ärende kräver.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se