Skip to main content
advokatfirman wilensky

Verkställighet av beslut om vårdnad, boende och umgänge

Om en förälder inte följer en dom eller ett beslut avseende vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn, kan den andra föräldern ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Den part som inte följer domen eller beslutet kan då även åläggas att betala vite. I vissa fall kan domstolen besluta om polishämtning. Finns det ett interimistiskt beslut är detta givetvis verkställbart omgående.

I ett mål om verkställighet gör domstolen inte en omprövning i sak utan enbart om domen eller beslutet ska följas eller inte. Utgångspunkten för om verkställighet bör ske är barnets bästa. I vissa fall kan en ansökan om verkställighet avslås för att det har tillkommit nya omständigheter sedan domstolen meddelade sitt beslut.

Vi på Advokatfirman Wilensky kan vara ombud för dig i en sådan tvist.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se