Skip to main content
advokatfirman wilensky

Reklamation vid fel i fastighet/bostadsrätt

Vid fel i fastighet eller bostadsrätt krävs det att man som köpare reklamerar felet till säljaren inom en skälig tid. Detta innebär alltså att köparen skall meddela säljaren om det fel man upptäckt. Det finns en preskriptionsfrist på 10 år vid fel i fastighet vilket innebär att man kan åberopa fel 10 år framåt från tillträdesdagen. För fel vid bostadsrätt är däremot preskriptionsfristen 2 år. Efter att preskriptionstiden löpt ut kan man inte längre åberopa fel i sin bostadsrätt respektive fastighet.

För det fall ett fel ska kunna åberopas mot säljaren måste köparen reklamera felet inom skälig tid. Vad som avses med ”inom skälig tid” är inte helt klarlagt och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Högsta domstolen har dock i ett uppmärksammat fall, NJA 2008 s. 1158, fastslagit att en reklamation som skett 4,5 månader efter att köparen borde upptäckt felet var inom skälig tid.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se