Skip to main content
advokatfirman wilensky

Omprövning av skadestånd

Under vissa förhållanden har Du rätt till omprövning av skadeståndslivräntan när förhållandena sedan ersättning bestämdes förändrats.

Högsta Domstolen har i beslut den 2020-11-04 bland annat förklarat att den fordran på ytterligare ersättning som den försäkrade kan ha vid en omprövning preskriberas i sin helhet tio år från det att den för fordringen väsentliga förändringen av uppkom, t.ex. en lönehöjning i det gamla yrket. Preskriptionstiden på tio år ska alltså räknas från tidpunkten för den väsentliga förändringen. Vidare förklarar Högsta Domstolen att den försäkrade kan ha rätt till flera omprövningar om det händer nya väsentliga förändringar under åren. 

Har Du till exempel haft en sämre löneutveckling i skadat skick än motsvarande löneutveckling om Du varit oskadad, fått förändrad ersättning från försäkringskassan eller på annat sätt drabbats av inkomstförlust är Du välkommen att kontakta Advokatfirman Wilensky för att diskutera möjligheterna till omprövning. Advokatfirman Wilensky har vid flera tillfällen med framgång drivit omprövningsfrågor med resultat att klienternas ekonomi väsentligen förbättrats.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se