Skip to main content
advokatfirman wilensky

Obehörig transaktion genom Bank-ID

En man ska få tillbaka 385 000 kronor av banken trots att han varit grovt oaktsam och lämnat ut sina bankuppgifter till obehöriga.

 I en dom från Högsta Domstolen av den 21 juni 2022 har en konsument som till följd av ett bedrägeri hade lämnat ut koden till sitt BankID och svarskoder från sin bankdosa agerade grovt vårdslöst men inte särskilt klandervärt. Konsumenten ska därför inte svara för mer än 12 000 kr av de transaktioner som genomförts.

I augusti 2018 utsattes en konsument för ett bedrägeri när han blev uppringd av en bedragare som uppgav att han ringde från en banks säkerhetsavdelning. Vid de två samtalen den dagen lyckades bedragaren få konsumenten att lämna ut koden till sitt BankID och svarskoder från sin bankdosa.

Om kontohavaren inte har skyddat sina behörighetsfunktioner svarar kontohavaren för högst 400 kronor. Men om kontohavaren varit grovt oaktsam är ansvaret i stället begränsat till 12 000 kronor. Konsumenten ansvarar för hela beloppet endast om konsumenten har handlat särskilt klandervärt.

Konsumentverket uppmanar nu bedragna personer att kontakta bankerna för att få till en omprövning av sina ärenden.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se