Skip to main content

För Dig som är beviljad livränta från försäkringsbolag

Under vissa förhållanden har du rätt till omprövning av skadeståndslivräntan när förhållandena sedan ersättning bestämdes förändrats.


Om du har upplevt en nedgång i din löneutveckling på grund av en skada, jämfört med hur din lön hade utvecklats om du inte hade varit skadad, om du har upplevt förändringar i ersättningen från försäkringskassan eller andra former av inkomstförlust, kan du ha möjlighet att ompröva din situation. Advokatfirman Wilensky står till din tjänst för att diskutera de möjligheter som finns för omprövning i ditt fall.

Med en framgångsrik historia av att driva omprövningsärenden har Advokatfirman Wilensky lyckats förbättra klienternas ekonomiska situation avsevärt. Genom att noggrant granska varje fall och använda sin expertis inom området för personskador och försäkringsrätt, strävar firman efter att säkerställa att klienterna får den ersättning de förtjänar.

Det kan vara en komplex process att begära omprövning av en tidigare beslutad ersättning eller förmån. Advokatfirman Wilensky har den erfarenhet och kunskap som krävs för att navigera genom dessa juridiska frågor och säkerställa att dina rättigheter skyddas.

Genom att ta steget att kontakta Advokatfirman Wilensky kan du få den hjälp och vägledning du behöver för att förbättra din ekonomiska situation och säkerställa rättvisa. Firman är dedikerad till att hjälpa klienter att få den ersättning och det stöd de behöver för att återhämta sig från personskador och andra svårigheter som kan uppstå i samband med försäkringsfrågor.

Advokat Wilensky Advokatbyrå Jurist Malmö

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Göran Olsgatan 1

211 22 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19

252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9

216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se