Skip to main content
advokatfirman wilensky

Ersättning för personskada orsakad av covid-19-vaccin

De vaccin mot covid-19 som används i Sverige är testade och godkända. Om en personskada ändå skulle uppstå till följd av ett vaccin finns möjlighet att söka ersättning från Läkemedelsförsäkringen. I dagsläget omfattas alla godkända vaccin som används i Sverige av försäkringen.

Ersättning för personskada omfattar invaliditet, sveda och värk, inkomstförlust mm.

Regeringen föreslår att ersättning kan sökas från staten om Läkemedelsförsäkringens pengar inte räcker till. Den statliga ersättningen kommer att komplettera Läkemedelsförsäkringens ersättning, och bygga på samma principer som den. Ersättningen omfattar dels serieskador orsakade av vaccin mot covid-19 som ingår i försäkringen, dels skador orsakade av vaccin mot covid-19 som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen.

Staten ska betala ersättning för personskada som med övervägande sannolikhet har orsakats av vaccin som tillhandahållits i Sverige mot covid-19. Den statliga ersättningen ska uppgå till de belopp som följer av skadeståndslagen, dock högst 10 miljoner kronor per person.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 december 2021. Lagen ska gälla även för skada som inträffat före lagen trätt i kraft.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se