Skip to main content

MIGRATIONSRÄTT – ASYL – ADVOKATFIRMAN WILENSKY

Migrationsrätt – Asyl – Advokatfirman Wilensky

Asyl

Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. Vi har stor erfarenhet av att företräda asylsökanden och driver alltid våra asylärenden med största engagemang. I en asylprocess har den asylsökande rätt till ett offentligt biträde. Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten.

Arbetstillstånd

Advokatfirman Wilensky hjälper dig och din arbetsgivare med rådgivning kring vad som krävs för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete. 

Anknytning

När en person har fått uppehållstillstånd i Sverige kan personens närmaste familjemedlemmar ibland också ha rätt att komma hit. Vi kan hjälpa dig att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem eller överklaga ett beslut som rör anknytning.

Verkställighetshinder

När något nytt har inträffat som skulle kunna hindra Migrationsverket från att utvisa eller avvisa dig kan du ansöka om verkställighetshinder. Sådana hinder kan till exempel vara förändrad situation i hemlandet, sjukdom eller om din familjesituation har förändrats. Vi hjälper dig med din ansökan om verkställighetshinder.

Övrigt

Advokatfirman Wilensky åtar sig också uppdrag inom andra delar av migrationsrätten. Den som har haft permanent uppehållstillstånd i Sverige under ett antal år kan ansöka om svenskt medborgarskap. Vi hjälper dig med din ansökan om medborgarskap. Vi hjälper även till med rådgivning kring uppehållsrätt för EES-medborgare
 
Migrationsverket och Polisen har i vissa fall rätt att besluta om att en person ska tas i förvar. Du har i många fall rätt till offentligt biträde. Begär någon från Advokatfirman Wilensky! Vi hjälper dig att överklaga förvarsbeslut och företräda dig i domstol.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se