Skip to main content

Hus och hem

Bostadsrättsjuridik

Advokatfirman Wilensky har stor erfarenhet av bostadsrättsliga frågeställningar. Om du som köpare av en bostad har upptäckt fel och brister i förhållande till vad som avtalats, eller vad du hade anledning att förvänta dig, kan du ha rätt till ersättning från säljaren, antingen genom att priset i efterhand sätts ner eller genom ett skadestånd för att täcka kostnader som du haft. Om det är ett mycket allvarligt fel kan du till och med ha rätt att häva köpet.
Ur en säljares perspektiv kan det finnas möjlighet till skadestånd om en köpare inte fullföljer köpet eller inte betalar. Det blir då fråga om avtalsbrott.

Advokatbyrån biträder bostadsrättsföreningar såväl som bostadsrättsföreningars medlemmar i frågor om fastigheten, föreningsrätt samt i ekonomiska frågor kring bostadsrätten. Vi arbetar även med övergripande frågor som föreningsfrågor, stadgefrågor och även frågor kring den löpande driften exempelvis störningar, förverkanden, skador i lägenheter och ansvarsfördelning, andrahandsupplåtelser, störningar och entreprenadfrågor.

Fastighetsrätt

Vid en fastighetsförsäljning dyker en mängd juridiska frågor upp. Vilka rättigheter och skyldigheter har köparen och säljaren? Vad kan säljaren göra för att undvika att köparen kräver ersättning efter köpet? Är det köparen eller säljaren som ska bekosta åtgärdande av fel i fastigheten? När föreligger ett så kallat dolt fel? Advokatfirman Wilensky har många års erfarenhet av tvister som uppstått mellan köpare och säljare av fastigheter som rör exempelvis fel i fastighet, dolda fel, nyttjanderätt, arrende, samäganderätt mm.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se