Skip to main content

BROTTMÅL – ADVOKATFIRMAN WILENSKY

Brottmål – Advokatfirman Wilensky

Offentlig försvarare

brottmåls-illustrationDen som är misstänkt för ett brott har ofta rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. Den misstänkte har dock rätt att begära vilken advokat som helst. Alla advokater på Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och har mångårig erfarenhet inom alla typer av brottmål. Rätten till offentlig försvarare kan träda in redan när du kallas till förhör hos polisen. Advokaten närvarar då under förhöret och tillvaratar den misstänktes rättigheter redan från processens början. Den offentliga försvararen har i uppdrag att med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning.
Medverka inte vid förhör utan en advokat närvarande.
Den offentlige försvararen bekostas av staten.

Målsägandebiträde

Den som har utsatts för brott benämns som målsägande och tingsrätten kan förordna ett målsägandebiträde för denne. Målsägande har rätt att begära en viss jurist som målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska tillvarata målsägandens intressen i målet. Som målsägandebiträde ger vi målsäganden hjälp och stöd inför såväl som under en rättegång. Detta innebär att vi är med under förhör, utredningar och andra åtgärder som vidtas under förundersökningen i den mån målsäganden önskar det. Vidare ska målsägandebiträdet bistå målsägande att föra talan om enskilt anspråk, dvs. upprätta skadeståndskrav i anledning av brottet.
Kostnader för målsägandebiträdet ersätts av staten. Samtliga advokater och biträdande jurister på Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller då det kan antas att vårdnadshavaren, genom sitt förhållande till den misstänkte, inte kommer tillvarata barnets rätt förordnar tingsrätten en särskild företrädare för barn. Denne bistår även barnet med skadeståndstalan vid domstolsförhandlingen. Det är åklagaren som ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Kostnaderna för en särskild företrädare för barn täcks av staten.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se