Skip to main content

Författare: admin

ID-kapning

Har Du blivit utsatt för ID-kapning?

Flertalet försäkringsbolag har ett utökat rättsskydd om du har fätt din identitet stulen. Detta utökade rättsskydd innebär att vissa försäkringsbolag ersätter större delen av dina ombudskostnader för förenklade tvistemal till följd av identitetsstöld. Vissa försäkringsbolag kräver inte ens självriskför denna typ av tvist vilket annars är det normala.

Flertalet försäkringsbolag hjälper dig före det blir en rättlig process. Till exempel hjälper vissaförsäkringsbolag dig att bestrida fordringar som har uppstätt genom att nägon har använt din identitet för att till exempel beställa varor pã internet.

Kontakta Advokatfirman Wilensky om Du har blivit utsatt för ID-kapning.

Livränta från försäkringsbolag

Vid en trafikolycka med inkomstförlust som följd fastställer trafikförsäkringsbolaget en slutliglivränta som utbetalas fram till pensionsåldern. Livräntan beräknas med utgångspunkt på den inkomst som skadelidande hade innan trafikskadan och ska motsvara att den drabbade även efter skadan får samma inkomster som hen hade före olyckans inträffande.

Fortsätt läsa

Reklamation vid fel i fastighet/bostadsrätt

Vid fel i fastighet eller bostadsrätt krävs det att man som köpare reklamerar felet till säljaren inom en skälig tid. Detta innebär alltså att köparen skall meddela säljaren om det fel man upptäckt. Det finns en preskriptionsfrist på 10 år vid fel i fastighet vilket innebär att man kan åberopa fel 10 år framåt från tillträdesdagen. För fel vid bostadsrätt är däremot preskriptionsfristen 2 år. Efter att preskriptionstiden löpt ut kan man inte längre åberopa fel i sin bostadsrätt respektive fastighet.

Fortsätt läsa

Ersättning för personskada orsakad av covid-19-vaccin

De vaccin mot covid-19 som används i Sverige är testade och godkända. Om en personskada ändå skulle uppstå till följd av ett vaccin finns möjlighet att söka ersättning från Läkemedelsförsäkringen. I dagsläget omfattas alla godkända vaccin som används i Sverige av försäkringen.

Ersättning för personskada omfattar invaliditet, sveda och värk, inkomstförlust mm.

Fortsätt läsa

Omprövning av skadestånd

Under vissa förhållanden har Du rätt till omprövning av skadeståndslivräntan när förhållandena sedan ersättning bestämdes förändrats.

Fortsätt läsa

Inkomstförlust vid trafikskada

Advokatfirman har företrätt en kvinna som var inblandad i en trafikolycka och erhöll en sk whiplashskada. Vid skadetillfället tillfället arbetade kvinnan 75 % men gjorde gällande att hon efter att barnen var ”utflugna” skulle arbeta 100 %. Efter förlikning i domstol höjdes ersättningen för inkomstförlust avsevärt från Försäkringsbolaget.

Kontakta oss om Du uppfattar att Du lider inkomstförlust från Försäkringsbolaget.

Verkställighet av beslut om vårdnad, boende och umgänge

Om en förälder inte följer en dom eller ett beslut avseende vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn, kan den andra föräldern ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Den part som inte följer domen eller beslutet kan då även åläggas att betala vite. I vissa fall kan domstolen besluta om polishämtning. Finns det ett interimistiskt beslut är detta givetvis verkställbart omgående.

Fortsätt läsa

  • 1
  • 2

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se