ARBETSRÄTT – ADVOKATFIRMAN WILENSKY

Arbetsrätt – Advokatfirman Wilensky

hanterar olika slag av arbetsrättsliga frågor. Allt från upprättande av anställningsavtal, avsked/uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist, biträde vid MBL-förhandlingar och arbetsrättsliga tvister.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Drottninggatan 11
251 21 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Norra Långgatan 24
216 31 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se